top of page

SKRIVFLOW UNG ONLINE

Skrivflow Ung Online är en nationell plattform och skrivarkurs helt online, för unga som vill skriva på sin fritid.

Det är samtidigt ett stöd och komplement till Kulturskolor över hela landet som vill erbjuda skrivande som ämne, men som saknar underlaget för att kunna driva en egen kurs i ämnet kreativt skrivande. 

NYHET!

ONLINERETREATS OCH KOLLON FÖR UNGA 2022

Vi planerar för flera tillfällen Skrivflow onlineretreats men också kollon under året, på plats på gården Lilla Utön i fantastiska Ängsö naturreservat utanför Västerås!

Dessa kollon och retreats passar för alla som älskar att skriva och som är 11-17 år. Lunch, fika och material ingår på de som är på plats. Online ges allt material digitalt. 

 • Skrivflow endagskollo på Ängsö, Västerås – måndag 16 maj (1 200 kr)

 • Skrivflow onlineretreat, på Zoom – tisdag 17 maj (1 200 kr) (för båda dagarna i maj: paketpris 1 900 kr)

 • Skrivflow kollo (dagtid) på Ängsö, Västerås – måndag 13 - torsdag 16 juni (4 100 kr)

 • Skrivflow kollo (dagtid) på Ängsö, Västerås – måndag 8 - torsdag 11 augusti (4 100 kr)

 • Skrivflow onlineretreat, på Zoom – tisdag 16 augusti (1 200 kr)

Skicka in din intresseanmälan här eller maila till annelie.salminen@gmail.com så snart du kan, så kommer mer info i din mail!

HUR FUNKAR SKRIVFLOW UNG ONLINE?

Kulturskolan får hjälp med marknadsföringsmaterial och anmälningsprocedur, det är enkelt att köra igång. En kontaktperson på kulturskolan får återkoppling, statistik, närvaro och utvärdering om sina elever.

Intag med introduktion för elev+vårdnadshavare och en grundkurs sker ett par gånger per termin. 

Efter grundkursen får eleven tillgång till material och live workshops enligt ett schema, som de själva anmäler sig till och kopplar upp sig på genom en bokningskalender. 

Eleven kan då välja från hela utbudet workshops efter eget intresse under hela terminen. Vissa träffar är åldersstyrda, andra är temastyrda. 

Kortare workshops finns att boka varje vecka.

Ibland finns längre onlineretreats där en grupp jobbar tillsammans till exempel en hel helg eller under ett skollov. 

Exempel på temaworkshops:

 • Skrivflow hela kvällen – vi skriver en massa skrivövningar tillsammans!

 • Fördjupning av ditt eget skrivprojekt 

 • Respons och textanalys av din och andras texter 

 • Poesiworkshop

 • Vi skriver och ger ut bok tillsammans

 • Nätverksfika – hitta andra som gillar att skriva

 • Skriv för att må bra

 • Skriva manus för dramatik på scen och film

 • Skriva barnbok

 • Skriva manus till radioteater

 • Skriva journalistiska texter

Exempel på digitalt material i form av film, pdf, quiz, mm, att jobba med själv eller inför olika workshops: 

 • Skriva roligt

 • Skriva läskigt

 • Skriva långt

 • Skriva kort

 • Novell – vad är det?

 • Att börja en berättelse

 • Att sluta en berättelse

 • Tips och trix i skrivandet

 • Flödesskrivning

Varje elev får dessutom egen individuell coaching och inbjudan till regelbundna gästföreläsare och författarbesök av intressanta och aktuella författare – online såklart. 

Vi samlar också regelbundet in texter och trycker upp en bok, detta görs i samband med speciella workshops med fokus på bokproduktion. 

Just nu gäller intagning för åldrarna 11-17 år. 

skriv online tidn.png
Skriv online tidn 2.png

Artikeln i Kulturskolerådets tidning handlar om det senaste årets projekt Skriv Online, som nu växt till en nationell satsning.

BAKGRUND

Under 2020-2021 genomförde Regional Kulturskola Västmanland och Annelie Salminen (som en del av ett större Arvsfondsprojekt) ett projekt som handlade om att nå nya målgrupper inom kulturskolan i Västmanland, jobba gränsöverskridande och online, och samtidigt lyfta skrivande som ämne i kulturskolan, någonting som då bara kunde hittas i utbudet i åtta kommuner över hela Sverige. Efter en lyckad kurs under hösten 2020 fortsatte och utökade kursen till våren 2021, då även Norrbottens kulturskolor deltog. Två fulla grupper genomfördes med mycket goda resultat. 

 

Flera av fördelarna som lyfts i utvärderingen handlar om att eleverna lärde känna nya vänner som hade samma intresse kring skrivandet, någonting som var svårt att göra på egen hand, att det var smidigt att delta online och att formatet och upplägget passade särskilt bra för personer med olika behov som var kopplade till npf, stress och att våga vara delaktig i en grupp på sina egna villkor, vilket stärkt självförtroende och hälsonivån hos deltagarna. Att det skapats fantastiska texter är bonusen ovanpå allt!

Med de goda resultaten, utvärderingarna och erfarenheterna i gott minne, har det sedan vuxit fram idéer som möter många av de behov som blivit tydliga längs vägen. Bland annat det faktum att många mindre kulturskolor i landet inte har varken resurser eller elevunderlag för att kunna starta en helt egen skrivarkurs, och att det därför finns behov av en kompletterande lösning, som i det stora hela bidrar till mervärde för både individ och kommun. 

 

Det hela är ett nytt sätt att jobba inom kulturskolan, som vi tror kommer att kunna hjälpa både elever som saknar ett sammanhang och kulturskolans uppsatta mål, till en mycket prisvärd budget som skapar många fler värden genom sin unika form. 

Vill du läsa mer om tidigare Skrivflow-projekt om skrivande med unga, klicka här!

I samarbete med Kulturstiftelsen Arty, Regional Kulturskola Västmanland med flera.

bottom of page