top of page

SKRIVFLOW UNG ONLINE

Skrivflow Ung Online är en nationell skrivarkurs helt online, för unga som vill skriva på sin fritid. 

För de som vill, ordnar vi även fysiska träffar, på Ängsö utanför Västerås. 

Det kan samtidigt vara ett stöd och komplement till Kulturskolor över hela landet som vill erbjuda skrivande som ämne, men som saknar underlaget för att kunna driva en egen kurs i ämnet kreativt skrivande. Skicka eleverna hit! 

ONLINETRÄFFAR OCH KOLLON FÖR UNGA

Vi tar nu emot intresseanmälningar till våra träffar online. 

Vi tar också emot intresseanmälningar till kollo i sommar i fantastiska Ängsö naturreservat utanför Västerås. 

Skrivflow ung passar för alla som älskar att skriva och som är 11-17 år. Lunch, fika och material ingår på de som är på plats. Online ges allt material digitalt. 

Skicka in din intresseanmälan här eller maila till annelie.salminen@gmail.com

Exempel på innehåll:

 • Skrivflow hela kvällen – vi skriver en massa skrivövningar tillsammans!

 • Fördjupning av ditt eget skrivprojekt 

 • Respons och textanalys av din och andras texter 

 • Poesiworkshop

 • Vi skriver och ger ut bok tillsammans

 • Nätverksfika – hitta andra som gillar att skriva

 • Skriv för att må bra

 • Skriva manus för dramatik på scen och film

 • Skriva barnbok

 • Skriva manus till radioteater

 • Skriva journalistiska texter

 • Skriva roligt

 • Skriva läskigt

 • Skriva långt

 • Skriva kort

 • Novell – vad är det?

 • Att börja en berättelse

 • Att sluta en berättelse

 • Tips och trix i skrivandet

 • Flödesskrivande

 • Individuell coaching

 • Gästföreläsare

BAKGRUND

skriv online tidn.png
Skriv online tidn 2.png

Artikeln i Kulturskolerådets tidning handlar om projektet Skriv Online. 

Under 2020-2021 genomförde Regional Kulturskola Västmanland och Annelie Salminen (som en del av ett större Arvsfondsprojekt) ett projekt som handlade om att nå nya målgrupper inom kulturskolan i Västmanland, jobba gränsöverskridande och online, och samtidigt lyfta skrivande som ämne i kulturskolan, någonting som då bara kunde hittas i utbudet i åtta kommuner över hela Sverige. Efter en lyckad kurs under hösten 2020 fortsatte och utökade kursen till våren 2021, då även Norrbottens kulturskolor deltog. Två fulla grupper genomfördes med mycket goda resultat. 

 

Flera av fördelarna som lyfts i utvärderingen handlar om att eleverna lärde känna nya vänner som hade samma intresse kring skrivandet, någonting som var svårt att göra på egen hand, att det var smidigt att delta online och att formatet och upplägget passade särskilt bra för personer med olika behov som var kopplade till npf, stress och att våga vara delaktig i en grupp på sina egna villkor, vilket stärkt självförtroende och hälsonivån hos deltagarna. Att det skapats fantastiska texter är bonusen ovanpå allt!

Med de goda resultaten, utvärderingarna och erfarenheterna i gott minne, har det sedan vuxit fram idéer som möter många av de behov som blivit tydliga längs vägen. Bland annat det faktum att många mindre kulturskolor i landet inte har varken resurser eller elevunderlag för att kunna starta en helt egen skrivarkurs, och att det därför finns behov av en kompletterande lösning, som i det stora hela bidrar till mervärde för både individ och kommun. 

Vill du läsa mer om tidigare Skrivflow-projekt om skrivande med unga, klicka här!

bottom of page